Multerbergské rašeliniště

R.CK.11
Localisation: 48.601241N 14.137498E
Area: 14.976 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NM, PLA
Altitude: 787 - 798 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vlastní rašeliniště je vyhlášeno jako chráněné území a představuje jedinečnou ukázku introgrese Pinus sylvestris – rotundata – mugo s význačným podrostem rašelinné vegetace. Na západním okraji navazují vlhké louky v současné době zcela necitlivě hluboce meliorované. Způsob odvodňování těchto ploch přímo ohrožuje vodní režim rašeliniště. Je neodkladně nutné alespoň částečné zahrnutí melioračních struh. Stejně nevhodným zásahem v přímé návaznosti na klečové rašeliniště je výsadba smrku na místě původní borovice. Bezlesí jihozápadní části rašeliniště je po opakovaném melioračním zásahu značně degradováno výskytem plevelných druhů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.986 ha 6.58 2.02
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5.798 ha 38.71 1.63
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.238 ha 1.59 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.017 ha 0.11 4
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.465 ha 9.78 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2005
Motýli Argiades optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Argynnis adippe perleťovec prostřední -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Měkkýši Vertigo substriata vrkoč rýhovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.