Multerbergské rašeliniště

R.CK.11
Localisation: 48.601241N 14.137498E
Area: 14.976 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Altitude: 787 - 798 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vlastní rašeliniště je vyhlášeno jako chráněné území a představuje jedinečnou ukázku introgrese Pinus sylvestris – rotundata – mugo s význačným podrostem rašelinné vegetace. Na západním okraji navazují vlhké louky v současné době zcela necitlivě hluboce meliorované. Způsob odvodňování těchto ploch přímo ohrožuje vodní režim rašeliniště. Je neodkladně nutné alespoň částečné zahrnutí melioračních struh. Stejně nevhodným zásahem v přímé návaznosti na klečové rašeliniště je výsadba smrku na místě původní borovice. Bezlesí jihozápadní části rašeliniště je po opakovaném melioračním zásahu značně degradováno výskytem plevelných druhů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.211 ha 21.44 3.47
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.431 ha 2.88 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.679 ha 4.53 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 3.533 ha 23.59 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1.310 ha 8.75 4
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 2.355 ha 15.73 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.075 ha 0.5 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Cosmotriche lobulina bourovec měsíčitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Motýli Notodonta torva hřbetozubec tmavý -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Motýli Lampropteryx otregiata píďalka prameništní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Arichanna melanaria různorožec borůvkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Acronicta menyanthidis šípověnka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Hypenodes humidalis můřička rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Furcula bicuspis hranostajník březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Motýli Ochropacha duplaris můřice dvojtečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Tetheella fluctuosa můřice březová -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Motýli Udea hamalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Motýli Plebejus optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.