Kyselov – Rothov

R.CK.14
Localisation: 48.688227N 14.057471E
Area: 132.246 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 713 - 754 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedno z nejcennějších území pravého břehu Lipna soustřeďující mimořádné množství ohrožených a kriticky ohrožených druhů rostlin, z hlediska druhové diverzity rostlinných druhů spojující prvky bývalých květnatých bučin (lilie zlatohlávek, lýkovec jedovatý) a prvky rašelin a rašelinných luk s velkým výskytem zejména vstavačovitých. Mimořádný význam mají dvě lokality blatnice bahenní a lokalita drobné orchideje měkčilky jednolisté. V lesních komplexech přímo navazuje na zbytky blatkového boru s výskytem význačných druhů (rojovník bahenní, klikva bahenní, ostřice mokřadní, o. chudokvětá). V okraji slatinné louky u křižovatky Kyselov jediná šumavská lokalita prstnatce pleťového (pravděpodobně však zavlečen se štěrkem).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.408 ha 1.06 2.69
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.933 ha 0.71 3
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 5.275 ha 3.99 2.71
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 13.403 ha 10.14 2.03
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 16.634 ha 12.58 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.172 ha 0.13 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.848 ha 3.67 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.880 ha 2.93 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.837 ha 2.14 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.431 ha 1.08 2.36
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 21.985 ha 16.62 3.75

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Houby Irpex lacteus bránovitka mléčná -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Houby Steccherinum oreophilum bránovitka přezkatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Phylloscopus trochiloides budníček zelený -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 68 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.