Mokřad u Borského rybníka

R.CK.16
Localisation: 48.902784N 14.335528E
Area: 26.589 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 506 - 513 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex luční a slatinné vegetace na severním a severozápadním břehu Borského rybníka z rámce sv. Caricion fuscae, Sphagno-Tomenthypnion, Molinion, Calthion, směrem k rybníku porosty vysokých ostřic sv. Caricion rostratae a C. gracilis. Větší část lokality porůstá terestrickou rákosinou.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.134 ha 0.5 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.078 ha 0.29 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.960 ha 3.61 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.403 ha 1.51 3.42
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.727 ha 6.5 1.76
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.958 ha 3.6 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.604 ha 9.79 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.546 ha 5.81 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.087 ha 0.33 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Bolboschoenus yagara kamyšník vrcholičnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Parthenocissus quinquefolia loubinec pětilistý -- -- -- BL2 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 53 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.