Hradčanské rybníky

R.CL.03
Localisation: 50.611427N 14.740122E
Area: 212.706 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 272 - 282 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava pěti lesních rybníků propojených přirozeným tokem Hradčanského potoka. Mokřad má bohatou vodní, bažinnou a rašelinnou květenu s četnými ohroženými druhy. Rybníky jsou obklopeny bažinnými olšinami a rašelinnými bory. Rezervace byla značně zdevastována bývalou sovětskou armádou, v současné době je v rámci revitalizačních opatření připravována postupná obnova rybníků. Po uvedení do původního stavu a za rozumného lesního a rybářského hospodaření budou rybníky významnou mokřadní rezervací. Území je součástí připravované NPR Dokeské pískovce a mokřady.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.506 ha 3.53 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 8.587 ha 4.04 1.01
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 10.659 ha 5.01 3.38
L1 Mokřadní olšiny -- -- 22.359 ha 10.51 1.68
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 33.142 ha 15.58 2.43
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 56.743 ha 26.68 3.88
First 1 2 Showing: 15 - 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Donacia brevicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Brouci Donacia impressa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Donacia sparganii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Macroplea appendiculata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Plateumaris braccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Netopýři Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Trichiura crataegi bourovec hlohový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 154 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.