Holanské rybníky

R.CL.05
Localisation: 50.627481N 14.497766E
Area: 375.016 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 257 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků, z nichž jsou největší: Dolanský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Jílek, Mlýnský, Koňský. Rybníky jsou lemovány olšinami, rákosinami a mokřadními loukami. Významná ornitologická lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.933 ha 0.25 1.46
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.439 ha 0.92 3.31
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.157 ha 0.31 1.1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.762 ha 0.2 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 29.546 ha 7.88 1.44
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.519 ha 0.67 2.52
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.424 ha 1.71 1.64
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2.313 ha 0.62 2.54
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 14.511 ha 3.87 3.04
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.759 ha 0.47 2.94
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 43.880 ha 11.7 1.58
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.016 ha -- 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 24.758 ha 6.6 2.61
L1 Mokřadní olšiny -- -- 9.014 ha 2.4 2.28
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.294 ha 1.15 2.84
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Orthonama vittata píďalka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Vážky Erythromma lindenii šidélko Lindenovo -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Cicuta virosa rozpuk jízlivý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Rhus hirta škumpa orobincová -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Pseudolysimachion maritimum rozrazil dlouholistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Peucedanum oreoselinum smldník olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 30 - 45 of 148 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.