Holanské rybníky

R.CL.05
Localisation: 50.627481N 14.497766E
Area: 375.016 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 257 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků, z nichž jsou největší: Dolanský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Jílek, Mlýnský, Koňský. Rybníky jsou lemovány olšinami, rákosinami a mokřadními loukami. Významná ornitologická lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 14.511 ha 3.87 3.04
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2.313 ha 0.62 2.54
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.424 ha 1.71 1.64
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.519 ha 0.67 2.52
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 29.546 ha 7.88 1.44
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.762 ha 0.2 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.157 ha 0.31 1.1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.439 ha 0.92 3.31
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.933 ha 0.25 1.46
First 1 2 Showing: 15 - 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Cygnus cygnus labuť zpěvná -- BD I -- -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dendrocopos medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Dryopteris cristata kapraď hřebenitá Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2013
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 45 - 60 of 148 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.