Niva Ploučnice

R.CL.07
Localisation: 50.698721N 14.442543E
Area: 699.107 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Reason protection: E
Altitude: 124 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Řeka meandrující v úzké nivě v úseku mezi Mimoní a Děčínem. V horním úseku většinou neregulovaná, v dolním regulovaná zčásti. Podmáčené louky mezi Mimoní a Veselím se společenstvy Glycerietum maximae, Caricetum rostrae, Filipendulo-Germanietum palustris. Botanicky nejhodnotnější je úsek pod Borečkem a na Žizníkovem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 13.540 ha 1.94 2.34
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 23.134 ha 3.31 2.31
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.603 ha 0.23 2.93
L1 Mokřadní olšiny -- -- 14.423 ha 2.06 2.07
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 38.501 ha 5.51 3.86
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22.904 ha 3.28 1.09
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 9.616 ha 1.38 2.38
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.188 ha 1.03 2.75
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.412 ha 0.35 2.25
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.746 ha 0.25 1.45
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.848 ha 0.12 3.35
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.920 ha 0.13 3.55
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.621 ha 0.23 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 15.081 ha 2.16 3.6
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3.319 ha 0.47 3.88
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Donacia sparganii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Motýli Aricia eumedon modrásek bělopásný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Tetheella fluctuosa můřice březová -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Rhyparia purpurata přástevník angreštový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Pharmacis fusconebulosa hrotnokřídlec kapradinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Orthonama vittata píďalka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Lasiocampa trifolii bourovec jetelový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Furcula bicuspis hranostajník březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Coscinia cribraria přástevník fialkový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2012
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 174 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.