Černopotocké rašeliniště (Pleil Heide)

R.CV.02
Localisation: 50.497365N 13.079136E
Area: Neznámá
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
Altitude: Neznámá
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Černopotocké rašeliniště s ostrůvkem klečového porostu a s rašelinnou smrčinou. Neobnovovaná stará síť odvodňovacích kanálů zarůstá a vytváří vhodný biotop pro stagnikolní akvatickou rašeliništní faunu.

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.