Velký rybník u Rybniště

R.DC.01
Localisation: 50.890724N 14.529351E
Area: 113.812 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 438 - 474 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Průtočný rybník na slatinném podkladu. Je významným hnízdištěm ptactva (68 druhů) i tahovou zastávkou. Botanicky jsou významné podmáčené louky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 11.856 ha 10.42 1.58
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.866 ha 4.28 2.02
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7.685 ha 6.75 2.22
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.989 ha 1.75 2.55
First 1 2 Showing: 15 - 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2010
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2010
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2010
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2010
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2010
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2010
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Juncus acutiflorus sítina ostrokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 53 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.