Soutěsky Kamenice

R.DC.08
Localisation: 50.851733N 14.342681E
Area: 316.583 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NP, SPA, NM
Altitude: 104 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Unikátní kaňon říčky protékající pískovcovým skalním městem. Velmi výrazná geomorfologie, přirozené a přírodě blízké ekosystémy nivy. Klasická ukázka zvratu vegetačních stupňů, výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.022 ha 0.01 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 8.291 ha 2.62 2.08
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.015 ha -- 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 15.129 ha 4.78 2.82
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.183 ha 0.37 4
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.017 ha 0.01 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.371 ha 0.12 2.94
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.323 ha 0.1 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.189 ha 0.06 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.841 ha 0.58 1.86
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 2.199 ha 0.69 2.17
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 6.630 ha 2.09 2.36
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 19.364 ha 6.12 2.82
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 10.041 ha 3.17 3.15
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.778 ha 0.88 2.33
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Reynoutria × bohemica křídlatka česká -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2015
Ryby a mihule Oncorhynchus mykiss pstruh duhový -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2020
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 73 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.