Obidová

R.FM.01
Localisation: 49.517621N 18.523436E
Area: 11.227 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Altitude: 750 - 765 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přechodové rašeliniště.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.156 ha 10.29 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.565 ha 5.03 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.006 ha 0.05 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.511 ha 13.46 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.646 ha 14.66 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.922 ha 17.12 1.87
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.906 ha 8.07 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.051 ha 0.45 2
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1.161 ha 10.34 1.71

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus arcensis eremita -- Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2020
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2020
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2021
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2020
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Motýli Argynnis niobe perleťovec maceškový -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 74 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.