Obidová

R.FM.01
Localisation: 49.517621N 18.523436E
Area: 11.227 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Altitude: 750 - 765 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přechodové rašeliniště.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.511 ha 13.46 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.646 ha 14.66 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.906 ha 8.07 1
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1.161 ha 10.34 1.71
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.922 ha 17.12 1.87
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.156 ha 10.29 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.565 ha 5.03 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.006 ha 0.05 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.051 ha 0.45 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Scorpidium revolvens štírovec závitkolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Mechorosty Calypogeia fissa kryjnice zaříznutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ploštice Ligyrocoris sylvestris pozemka severská -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Stejnokřídlí Sorhoanus assimilis křísek mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Parasemia plantaginis přástevník jitrocelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Argynnis niobe perleťovec maceškový -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Hesperia comma soumračník čárkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 74 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.