Podgrúň

R.FM.05
Localisation: 49.486586N 18.474284E
Area: 3.668 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 750 - 817 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Horské prameniště se zachovalým společenstvem vrchovištní louky v nadm. výšce 780 m. Lokalita s vysokou estetickou a krajinářskou hodnotou v současné době v Beskydech stále vzácnější. Společenstva řádu Sphagnetalia medii a sv. Sphagnion medii.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.177 ha 4.81 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.520 ha 14.18 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.694 ha 18.91 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.120 ha 3.28 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.520 ha 14.18 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Carabus arcensis eremita -- Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Luzula luzulina bika žlutavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Caltha palustris subsp. laeta blatouch bahenní horský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2018
Ploštice Rhacognathus punctatus kněžice malá -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ploštice Rubiconia intermedia kněžice pastvinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2014
Ploštice Pachybrachius luridus pozemka rašeliništní -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ploštice Lamproplax picea pozemka rašelinná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 31 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.