Kunický rybník

R.HB.01
Localisation: 49.772397N 15.376902E
Area: 47.763 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond
Altitude: 457 - 482 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník s rašelinnou loukou a podmáčenou olšinou.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.231 ha 0.48 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5.122 ha 10.72 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.303 ha 2.73 2.7
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.561 ha 5.36 1.18
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.941 ha 1.97 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.970 ha 18.78 3.31

List of species of conservation finding database

First 1 2 Showing: 15 - 16 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.