Pilský rybník

R.JC.03
Localisation: Neznámá
Area: Neznámá
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
Altitude: Neznámá
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník, mokré louky a navazující lesní porosty. Význačná botanická lokalita.

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.