Vodopády Stříbrného potoka

R.JE.06
Localisation: 50.274222N 17.052063E
Area: 2.520 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 557 - 563 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

V krystalických břidlicích vytvořená kaňonovitá soutěska svírající koryto Stříbrného potoka a vytvářející skalnaté prahy. Vyniká tak několik vodopádů a kaskád s evozními a erozními jevy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.779 ha 70.57 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.119 ha 4.72 1.03

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.