Rašeliniště Šerák-Keprník

R.JE.07
Localisation: 50.159579N 17.109524E
Area: 117.812 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 915 - 1398 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Typická ombrogenní vrchoviště na několika lokalitách v rámci rezervace. Okolí z rašelinných smrčin, často svahových.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.310 ha 0.26 1
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.060 ha 0.05 1
A2.1 Alpínská vřesoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0.080 ha 0.07 1.25
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4.729 ha 4.01 1.7
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 57.796 ha 49.06 1.62
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2.788 ha 2.37 2.16
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.872 ha 1.59 1.04
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.290 ha 1.1 2.73
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 42.038 ha 35.68 1.26
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0.603 ha 0.51 1.21
R1.5 Subalpínská prameniště -- -- 0.010 ha 0.01 2
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.375 ha 0.32 1.39
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.383 ha 0.33 3.87
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.126 ha 0.11 2.25
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.307 ha 0.26 1.11
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Cornumutila quadrivittata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Lišejníky Cystocoleus ebeneus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Lišejníky Lecanora mughicola -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Lišejníky Lecania furfuracea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Hypogymnia farinacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Enterographa zonata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Cladonia polydactyla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Lecidea leprarioides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Lišejníky Cladonia macroceras -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia deformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Chaenotheca chrysocephala -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 107 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.