Rašeliniště u Suchdola

R.JH.09
Localisation: 49.131818N 15.240358E
Area: 11.154 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 645 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Malé slatiništní rašeliniště na jižním a jihovýchodním břehu rybníka Nový, se společenstvy sv. Caricion demissae, Caricion fuscae a Sphagno-Caricion canescentis. Na jihu přiléhají přirozené i kulturní louky sv. Molinion, velká část území zarůstá mokřadními vrbinami sv. Salicion cinereae a terestrickou rákosinou. Rybník mezo-oligotrofní, s úzkými lemy sv. Sparganio-Glycerion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.428 ha 12.8 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.051 ha 9.43 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.029 ha 0.26 1.21
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.174 ha 19.49 1.92
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.628 ha 5.63 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.132 ha 1.18 2.05
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.006 ha 0.05 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.058 ha 0.52 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.002 ha 0.02 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.050 ha 0.45 1.69
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.671 ha 6.02 1.47
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.843 ha 7.56 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Mechorosty Paludella squarrosa bažinník kostrbatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.