Rašeliniště u Suchdola

R.JH.09
Localisation: 49.131818N 15.240358E
Area: 11.154 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NM
Altitude: 645 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Malé slatiništní rašeliniště na jižním a jihovýchodním břehu rybníka Nový, se společenstvy sv. Caricion demissae, Caricion fuscae a Sphagno-Caricion canescentis. Na jihu přiléhají přirozené i kulturní louky sv. Molinion, velká část území zarůstá mokřadními vrbinami sv. Salicion cinereae a terestrickou rákosinou. Rybník mezo-oligotrofní, s úzkými lemy sv. Sparganio-Glycerion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.369 ha 12.27 2.15
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.158 ha 1.41 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.333 ha 20.92 2.12
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.573 ha 5.14 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.053 ha 9.44 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.158 ha 1.41 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.255 ha 2.29 4
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 1.262 ha 11.32 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.018 ha 0.16 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.695 ha 6.23 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.738 ha 6.62 2.96
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.316 ha 2.83 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Paludella squarrosa bažinník kostrbatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella jestřábník myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 41 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.