Horní Lesák

R.JH.13
Localisation: 49.201012N 15.034283E
Area: 3.540 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 500 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Menší mezo-oligotrofní lesní rybník, s mozaikou společenstev sv. Phragmition communis (Typhetum latifoliae, Equisetetum fluviatilis), Caricetum elatae, Sphagno-Caricion canescentis, Caricion rostratae. Lokalita se silně zazemňuje.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.437 ha 12.36 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.541 ha 15.28 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.550 ha 15.54 1
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.232 ha 6.55 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.071 ha 2 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 44 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.