Rašeliniště Kaliště

R.JI.03
Localisation: 49.250487N 15.299149E
Area: 38.203 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 650 - 677 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Podmáčené a rašelinné louky nad rybníkem s pestrou flórou (vč. glaciálních reliktů) a entomofaunou. Lokalita je zčásti kosena, zčásti zarůstá náletem dřevin a rákosu.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.017 ha 0.04 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.250 ha 3.27 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.347 ha 3.53 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.545 ha 4.04 1.64
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.739 ha 4.55 2.14
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.575 ha 6.74 1.23
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.138 ha 10.83 1.36
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.493 ha 11.76 1.63
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5.133 ha 13.44 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.770 ha 22.96 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum obtusum rašeliník tupolistý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2011
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum contortum rašeliník modřínový -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 69 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.