Rašeliniště Loučky

R.JI.08
Localisation: 49.325938N 15.531577E
Area: 25.770 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Altitude: 599 - 623 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní až svahové přechodové rašeliniště, v současné době zarůstající náletem dřevin (olše, vrba, krušina). V minulosti nalezena společenstva as. Sphagno-Caricetum rostratae, Sphagno warnstorfiani-Eriophoretum latifolii, Junco-Caricetum fuscae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.242 ha 4.82 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.366 ha 1.42 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.536 ha 5.96 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.884 ha 7.31 1.16
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.522 ha 40.83 1.62

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus jonellus čmelák drobný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Blanokřídlí Bombus hortorum čmelák zahradní Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Blanokřídlí Bombus pascuorum čmelák rolní Ohrožený -- -- -- 2014
Blanokřídlí Bombus lucorum čmelák hájový Ohrožený -- -- -- 2014
Blanokřídlí Bombus lapidarius čmelák skalní Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Blanokřídlí Bombus hypnorum čmelák rokytový Ohrožený -- -- -- 2014
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 45 - 60 of 85 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.