Malá Strana

R.JN.02
Localisation: 50.764908N 15.20626E
Area: 49.680 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 736 - 752 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Enkláva typických podhorských luk s vysoko položenou hladinou podzemní vody, prameniště a přechodové rašeliniště, malý rybník. Četné žulové výchozy, cenná rostlinná společenstva, např. sv. Calthion a Caricion fuscae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.278 ha 0.56 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.415 ha 2.85 2
First 1 2 Showing: 15 - 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Pedicularis palustris všivec bahenní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Montia hallii zdrojovka potoční Silně ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 42 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.