Klikvová louka

R.JN.06
Localisation: 50.80416N 15.13876E
Area: 17.056 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 764 - 794 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Živé rašeliniště s porostem kleče, rašelinné loučky a navazující podmáčené smrčiny. Fytocenózy sv. Caricion fuscae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion, Pinion mughi.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.251 ha 1.47 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6.195 ha 36.32 2.97
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.717 ha 27.65 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4.935 ha 28.94 1.11
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.070 ha 0.41 1.1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0.021 ha 0.12 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hydroporus longicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Lišejníky Imshaugia aleurites -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Lecania naegelii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Lecanora subsaligna -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Lepraria umbricola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Micarea deminuta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Micarea turfosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Hypogymnia farinacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Micarea viridileprosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Palicella filamentosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 63 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.