Vavřinecký rybník

R.KH.04
Localisation: 49.912173N 15.046949E
Area: 92.706 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
Altitude: 376 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník s bohatými rákosovými porosty.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.976 ha 1.05 2.33
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.494 ha 5.93 1.91
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.021 ha 0.02 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.028 ha 0.03 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.254 ha 0.27 2.18
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.926 ha 1 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 98 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.