Důlský potok

R.KI.04
Localisation: Neznámá
Area: Neznámá
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
Altitude: Neznámá
Wetland’s figure

Characteristic

Pravostranný přítok řeky Stonávky s patrnými zbytky hrází rybníků, které zde byly v minulosti čtyři nad sebou. Část plochy bývalých rybníků je zarostlá rákosinami, jinde jsou rozsáhlé tůně s proměnlivou hloubkou vody, osluněné i zastíněné. Tok tvoří bohatou síť meandrů, slepých ramen a tůní. Vypuštění rybníků dalo v minulosti vyniknout celé řadě zajímavých biotopů, dnes v různém stádiu sukcese.

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.