Cikánský dolík

R.KL.01
Localisation: 50.270784N 13.897516E
Area: 1.864 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 403 - 405 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zbytek svahové slatiny v lesnatém údolí, významná botanická lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.070 ha 3.76 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.101 ha 5.4 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.034 ha 1.8 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.537 ha 28.82 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.140 ha 7.52 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Orthetrum coerulescens vážka žlutoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Potentilla anglica mochna anglická -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Rubus saxatilis ostružiník skalní -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Sorbus danubialis jeřáb dunajský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Taraxacum nordstedtii pampeliška Nordstedtova -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Viola rupestris violka písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Houby Cortinarius meinhardii pavučinec Meinhardův -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Houby Hygrophorus speciosus šťavnatka nádherná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Houby Suillus tridentinus klouzek tridentský -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 55 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.