Cikánský dolík

R.KL.01
Localisation: 50.270784N 13.897516E
Area: 1.864 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 403 - 405 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zbytek svahové slatiny v lesnatém údolí, významná botanická lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.070 ha 3.76 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.101 ha 5.4 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.140 ha 7.52 4
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.034 ha 1.8 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.537 ha 28.82 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Melittis melissophyllum medovník meduňkolisý Ohrožený -- -- -- 2019
Houby Hygrophorus speciosus šťavnatka nádherná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Houby Hygrophorus persicolor šťavnatka růžová -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Houby Cortinarius meinhardii pavučinec Meinhardův -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Cévnaté rostliny Polygala amarella vítod nahořklý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Schoenus nigricans šášina načernalá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Tofieldia calyculata kohátka kalíškatá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Houby Suillus tridentinus klouzek tridentský -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Phyteuma orbiculare zvonečník hlavatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Hamearis lucina pestrobarvec petrklíčový -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Thesium rostratum lněnka zobánkatá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Calamagrostis varia třtina pestrá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 31 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.