Chropyňský rybník

R.KM.02
Localisation: 49.354114N 17.369599E
Area: 30.743 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 189 - 191 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník na okraji sídelní aglomerace, částečně lemovaný břehovými porosty. Využíván hospodářsky jako chovný rybník SR Přerov. Rybník je chráněn jako lokalita kotvice (intenzivní rybniční hospodaření omezováno statutem rezervace, takže populace je v uspokojivém stavu) a hnízdiště racka chechtavého.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.644 ha 2.09 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.827 ha 2.69 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.740 ha 8.91 1.32
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 18.641 ha 60.63 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2021
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2017
Ptáci Cygnus cygnus labuť zpěvná -- BD I -- -- 2021
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Porzana pusilla chřástal nejmenší -- BD I -- -- 2019
Netopýři Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2017
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2013
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 113 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.