Chropyňský rybník

R.KM.02
Localisation: 49.354114N 17.369599E
Area: 30.743 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 189 - 191 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník na okraji sídelní aglomerace, částečně lemovaný břehovými porosty. Využíván hospodářsky jako chovný rybník SR Přerov. Rybník je chráněn jako lokalita kotvice (intenzivní rybniční hospodaření omezováno statutem rezervace, takže populace je v uspokojivém stavu) a hnízdiště racka chechtavého.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 18.641 ha 60.63 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.644 ha 2.09 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.827 ha 2.69 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.740 ha 8.91 1.32

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Vážky Coenagrion pulchellum šidélko širokoskvrnné -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2013
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Podiceps grisegena potápka rudokrká Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2013
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2014
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Netopýři Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 114 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.