Laka

R.KT.01
Localisation: 49.110168N 13.327836E
Area: 5.695 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
mountain lake
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 1086 - 1166 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nejvýše položené, nejmenší a nejmělčí šumavské jezero s charakteristickými plovoucími ostrůvky. Rašelinná vegetace sv. Sphagno-Caricion canescentis a vodní společenstva sv. Littorellion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.651 ha 11.42 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.493 ha 26.22 2.01
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 2.119 ha 37.21 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.229 ha 4.02 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.575 ha 10.09 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.236 ha 4.13 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.295 ha 5.18 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.