Bílá strž

R.KT.04
Localisation: 49.186744N 13.150324E
Area: 146.144 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 750 - 1237 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rezervace v údolí Bílého potoka s vodopádem vysokým 14,5 m. V horní části peřejí se nacházejí obří hrnce ve svoru. Lesní porosty jsou převážně jedlobukosmrkové, zčásti také jeřábové smrčiny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.006 ha 3.43 2.06
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 65.096 ha 44.54 2.64
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 62.053 ha 42.46 1.49
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.543 ha 0.37 1.06

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Fellhanera bouteillei -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Micarea pycnidiophora -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Micarea adnata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Fellhaneropsis myrtillicola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Porina leptalea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Lecidea leprarioides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Mycoblastus sanguinarius -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Lecanactis abietina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Thelotrema lepadinum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Lopadium disciforme -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Micarea hedlundii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Trapelia corticola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Lecanora caesiosora -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Felipes leucopellaeus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 15 - 30 of 101 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.