Bílá strž

R.KT.04
Localisation: 49.186744N 13.150324E
Area: 146.144 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 750 - 1237 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rezervace v údolí Bílého potoka s vodopádem vysokým 14,5 m. V horní části peřejí se nacházejí obří hrnce ve svoru. Lesní porosty jsou převážně jedlobukosmrkové, zčásti také jeřábové smrčiny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.006 ha 3.43 2.06
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 65.096 ha 44.54 2.64
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 62.053 ha 42.46 1.49
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.543 ha 0.37 1.06

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Lepraria crassissima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lepraria umbricola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Micarea myriocarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Miriquidica leucophaea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Opegrapha niveoatra -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Parmelia omphalodes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Porpidia rugosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Pycnora sorophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Racodium rupestre -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Trapeliopsis gelatinosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 30 - 45 of 101 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.