Bílá strž

R.KT.04
Localisation: 49.186744N 13.150324E
Area: 146.144 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 750 - 1237 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rezervace v údolí Bílého potoka s vodopádem vysokým 14,5 m. V horní části peřejí se nacházejí obří hrnce ve svoru. Lesní porosty jsou převážně jedlobukosmrkové, zčásti také jeřábové smrčiny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.006 ha 3.43 2.06
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 65.096 ha 44.54 2.64
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 62.053 ha 42.46 1.49
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.543 ha 0.37 1.06

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Enterographa zonata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Dendrographa latebrarum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Montanelia panniformis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Ochrolechia androgyna -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Ochrolechia microstictoides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Ophioparma ventosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Cladonia norvegica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Pleopsidium chlorophanum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Savci Sorex alpinus rejsek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
First 3 4 5 6 7 Showing: 90 - 101 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.