Oceán

R.KV.01
Localisation: 50.344186N 12.785665E
Area: 44.090 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Altitude: 915 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozvodnicové vrchoviště vzniklé na vývěrech pramenů, je porostlé borovicí blatkou. Ve vrcholové části jsou dvě jezírka, v jejichž bezprostředním okolí se vyskytuje typická flóra.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 32.344 ha 73.36 1.97
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.719 ha 1.63 1.2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2.931 ha 6.65 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.052 ha 0.12 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.705 ha 6.13 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.546 ha 3.51 1.48
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.201 ha 0.45 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1.838 ha 4.17 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum majus rašeliník Dusénův -- HD V -- -- 2014
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.