Oceán

R.KV.01
Localisation: 50.344186N 12.785665E
Area: 44.090 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Altitude: 915 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozvodnicové vrchoviště vzniklé na vývěrech pramenů, je porostlé borovicí blatkou. Ve vrcholové části jsou dvě jezírka, v jejichž bezprostředním okolí se vyskytuje typická flóra.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1.838 ha 4.17 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.201 ha 0.45 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.546 ha 3.51 1.48
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.705 ha 6.13 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.052 ha 0.12 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2.931 ha 6.65 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.719 ha 1.63 1.2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 32.344 ha 73.36 1.97

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2014
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum majus rašeliník Dusénův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.