Lenešické rybníky

R.LN.01
Localisation: 50.383135N 13.747391E
Area: 111.737 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
salt marsh
fishpond
Altitude: 182 - 200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nově založený hospodářský rybník (78 ha) v nížinné nivě řeky Ohře a 5 výtažných rybníků (33 ha). Lenešický rybník je významnou ornitologickou lokalitou (178 druhů), z botanického hlediska je zajímavý výskytem vodní, pobřežní a halofilní vegetace. Vedle Nechranické přehrady je Lenešický rybník největší umělou plochou v lužní zátopové části řeky Ohře.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 11.837 ha 10.59 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.738 ha 0.66 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.705 ha 0.63 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.692 ha 0.62 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.000 ha -- 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Paulownia tomentosa pavlovnie plstnatá -- -- -- WL 2019
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Cygnus cygnus labuť zpěvná -- BD I -- -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2020
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2020
Ptáci Egretta garzetta volavka stříbřitá Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Aythya nyroca polák malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 104 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.