Dobroměřický rybník (Rybník pod Červeňákem, Pod Stříbrníkem)

R.LN.02
Localisation: 50.391692N 13.795204E
Area: 25.421 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: salt marsh
fishpond
The degree of protection: PLA
Altitude: 200 - 210 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mělký, zčásti periodicky vysýchající rybník. Na vysýchajícím pobřeží rozsáhlé porosty halofilní vegetace.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.037 ha 0.15 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4.031 ha 15.86 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9.157 ha 36.02 1.26
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 5.320 ha 20.93 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.628 ha 6.41 2.79

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Lycium barbarum kustovnice cizí -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2017
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2015
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2017
Brouci Brachinus crepitans prskavec větší Ohrožený -- -- -- 2013
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 114 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.