Dobroměřický rybník (Rybník pod Červeňákem, Pod Stříbrníkem)

R.LN.02
Localisation: 50.391692N 13.795204E
Area: 25.421 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: salt marsh
fishpond
The degree of protection: PLA
Altitude: 200 - 210 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mělký, zčásti periodicky vysýchající rybník. Na vysýchajícím pobřeží rozsáhlé porosty halofilní vegetace.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.037 ha 0.15 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4.031 ha 15.86 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9.157 ha 36.02 1.26
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 5.320 ha 20.93 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.628 ha 6.41 2.79

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Eilema pygmaeola lišejníkovec běločelný -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Melilotus dentatus komonice zubatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Trifolium fragiferum jetel jahodnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2019
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Dysauxes ancilla běloskvrnáč lišejníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Lotus tenuis štírovník tenkolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Oria musculosa travařka stepní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 114 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.