Dobroměřický rybník (Rybník pod Červeňákem, Pod Stříbrníkem)

R.LN.02
Localisation: 50.391692N 13.795204E
Area: 25.421 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: salt marsh
fishpond
The degree of protection: PLA
Altitude: 200 - 210 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mělký, zčásti periodicky vysýchající rybník. Na vysýchajícím pobřeží rozsáhlé porosty halofilní vegetace.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.037 ha 0.15 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4.031 ha 15.86 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9.157 ha 36.02 1.26
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 5.320 ha 20.93 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.628 ha 6.41 2.79

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Tetartopeus rufonitidus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Badister peltatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Brachinus crepitans prskavec větší Ohrožený -- -- -- 2013
Brouci Brachyusa concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Ischnopoda atra -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Alianta nigella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2015
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Caprimulgus europaeus lelek lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Sylvia nisoria pěnice vlašská Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2016
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 113 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.