Dobroměřický rybník (Rybník pod Červeňákem, Pod Stříbrníkem)

R.LN.02
Localisation: 50.391692N 13.795204E
Area: 25.421 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: salt marsh
fishpond
The degree of protection: PLA
Altitude: 200 - 210 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mělký, zčásti periodicky vysýchající rybník. Na vysýchajícím pobřeží rozsáhlé porosty halofilní vegetace.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4.031 ha 15.86 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.037 ha 0.15 4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 5.320 ha 20.93 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9.157 ha 36.02 1.26
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.628 ha 6.41 2.79

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Trifolium fragiferum jetel jahodnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Bolboschoenus koshewnikowii kamyšník polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Melilotus dentatus komonice zubatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 30 - 45 of 114 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.