Údolí Klokočky a Bělé

R.MB.01
Localisation: 50.504387N 14.903935E
Area: 134.356 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNM, NM
Altitude: 214 - 253 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní niva Klokočky a Bělé, včetně rezervací Klokočka (SPR od r. 1956, 3 ha) a Rečkov (SPR od r. 1949, 3,4 ha), až k jejich soutoku a dále po toku Bělé až k jejímu soutoku s Jizerou. Z rostlinných společenstev jsou zastoupeny slatinné olšiny (Alnion glutinoso-incanae), vysokostébelné ostřice (Magnocaricion elatae) a dále sv. Calthion, Caricion fuscae, Caricion lasiocarpae, Caricion davallianae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.242 ha 0.92 2.89
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.140 ha 0.85 3.1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.068 ha 0.79 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.698 ha 2.75 2.48
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3.208 ha 2.39 3.21
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.543 ha 6.36 3.12
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 2.115 ha 1.57 1.68
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.327 ha 0.24 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.241 ha 0.18 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.195 ha 2.38 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.432 ha 1.07 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.094 ha 0.07 4
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.131 ha 0.1 3.79
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.791 ha 1.33 3.4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 23.987 ha 17.85 1.91
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2016
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Rhinoncus albicinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Lixus bardanae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Chlorophanus viridis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Zeugophora frontalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Chaetocnema sahlbergii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Gymnetron villosulum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 168 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.