Všetatská černava

R.ME.03
Localisation: 50.272842N 14.573704E
Area: 15.485 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 164 - 174 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava drobných lokalit podél drážních těles. Černavová společenstva ve starých umělých depresích podél železničních tratí.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.050 ha 0.32 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.736 ha 4.75 1.37
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.625 ha 4.03 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.180 ha 14.08 1.19
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.769 ha 4.97 2.56
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.415 ha 2.68 4
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.093 ha 0.6 1
M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) 7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae 2.356 ha 15.22 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Carex viridula -- -- -- -- -- 2010
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Houby Mycena pseudocorticola helmovka koromilná -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Měkkýši Pisidium obtusale hrachovka tupá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Bolboschoenus koshewnikowii kamyšník polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Cladium mariscus mařice pilovitá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2002
Měkkýši Sphaerium nucleus okružanka kulovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Cévnaté rostliny Carex otrubae ostřice Otrubova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2006
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.