Slatinná louka u Velenky

R.NB.03
Localisation: 50.152974N 14.902483E
Area: 5.841 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NNM
Altitude: 185 - 189 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Malý zbytek odvodněné polabské slatinné louky. Bohatá entomofauna.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.061 ha 18.16 1.03
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.006 ha 0.1 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2005
Cévnaté rostliny Anthericum liliago bělozářka liliovitá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Anthericum ramosum bělozářka větevnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Scirpoides holoschoenus kamýšek obecný -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Thesium ebracteatum lněnka bezlistenná Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Thymus serpyllum mateřídouška úzkolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Gladiolus palustris mečík bahenní Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2005
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Sesleria uliginosa pěchava slatinná Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.