Rybníky u Oder

R.NJ.01
Localisation: 49.645472N 17.845864E
Area: 98.628 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
Altitude: 274 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava menších, hospodářsky využívaných rybníků pod úpatím zlomové linie Nízkého Jeseníku. Na styku Moravské brány a Nízkého Jeseníku tvoří přirozený závěr lužní části Oderské nivy na přechodu do podhorské zóny toku.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.552 ha 0.56 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.488 ha 0.49 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.875 ha 1.9 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.352 ha 0.36 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.093 ha 4.15 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.776 ha 0.79 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 2.034 ha 2.06 2.53
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12.103 ha 12.27 2.83

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Bombina bombina × variegata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Savci Odocoileus virginianus jelenec běloocasý -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2020
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2019
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 71 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.