Radeška

R.OL.07
Localisation: 49.624353N 17.528199E
Area: 23.652 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 589 - 633 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Levý přítok Odry s přilehlými lesními porosty od pramenných poloh (rašelinné louky) k ústí, reprezentujícímu horskou vegetaci centra Oderských vrchů se zastoupením druhů kamzičník rakouský, čarovník alpský a zimolez černý.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.890 ha 24.9 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.196 ha 5.06 2.89

List of species of conservation finding database

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.