Rybníky u Šumvaldu

R.OL.08
Localisation: 49.816356N 17.116764E
Area: 72.387 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
Altitude: 246 - 251 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Intenzivně hospodářsky využívaná soustava rybníků, jen místy se zbytky rákosin, ohraničená tekoucí říčkou Oskavou a napájecím náhonem s dobře vyvinutými břehovými porosty. Významná tahová lokalita, kolem toků jarní aspekt mokřadní vegetace. Poslední velká vodní plocha před hřebenem Jeseníků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.624 ha 2.24 2.94

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Aythya nyroca polák malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Podiceps grisegena potápka rudokrká Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2012
Ptáci Podiceps nigricollis potápka černokrká Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Podiceps auritus potápka žlutorohá -- BD I -- -- 2010
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2018
Ptáci Falco vespertinus poštolka rudonohá Kriticky ohrožený BD I Lokálně vyhynulý (RE) -- 2013
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2018
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Larus michahellis racek středomořský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Ichthyaetus melanocephalus racek černohlavý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 60 - 75 of 118 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.