Rybníky u Šumvaldu

R.OL.08
Localisation: 49.816356N 17.116764E
Area: 72.387 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
Altitude: 246 - 251 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Intenzivně hospodářsky využívaná soustava rybníků, jen místy se zbytky rákosin, ohraničená tekoucí říčkou Oskavou a napájecím náhonem s dobře vyvinutými břehovými porosty. Významná tahová lokalita, kolem toků jarní aspekt mokřadní vegetace. Poslední velká vodní plocha před hřebenem Jeseníků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.624 ha 2.24 2.94

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Chlidonias hybrida rybák bahenní -- BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2016
Ptáci Sterna paradisaea rybák dlouhoocasý -- BD I -- -- 2010
Ptáci Sternula albifrons rybák malý -- BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2013
Ptáci Sterna hirundo rybák obecný Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Hydroprogne caspia rybák velkozobý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Chlidonias niger rybák černý Kriticky ohrožený BD I Lokálně vyhynulý (RE) -- 2018
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Luscinia luscinia slavík tmavý Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
First 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 75 - 90 of 118 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.