Nemilany

R.OL.12
Localisation: 49.558592N 17.240427E
Area: 11.929 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
Altitude: 207 - 225 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.623 ha 5.23 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.256 ha 2.14 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2012
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Equisetum variegatum přeslička různobarvá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Peucedanum alsaticum smldník alsaský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2012
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2012

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.