Domašovické louky

R.OL.15
Localisation: 49.724453N 17.424277E
Area: 2.728 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
Altitude: 563 - 573 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soubor iniciálních společenstev stromového luhu s dominantní olší lepkavou osidlující břehy upravených vodotečí, ke kterým se přimykají vlhkomilná travinná společenstva a na ně navazující společenstva s dominantní smilkou a psinečkem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.007 ha 0.26 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.899 ha 32.97 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.